Planetaaristen renkaiden ja galaksien dynamiikka (Dynamics of planetary rings and galaxies)

(vastuuhenkilö: Dos. Heikki Salo, Tähtitieteen osasto, Fysikaalisten tieteiden laitos,
email: heikki.salo@oulu.fi, tel. 08 553 1931, fax 08 553 1934)

UUTTA 25.10.2007: Oulu osallisena Saturnuksen renkaita koskevassa Nature artikkelissa

UUTTA 25.10.2007: MUITA SATURNUKSEN RENKAIDEN TUTKIMUKSIA OULUSSA

Perusteellisempi kuvaus tutkimuksista (ryhma, yhteistyotahot, julkaisut)

NEW: NIRS0S Survey Oulu homepage

Tähtitieteen osaston dynamiikka-ryhmän tutkimuskohteina ovat gravitaatiovoimien hallitsemat systeemit, sovellutuksien ulottuessa Aurinkokunnan jättiläisplaneettojen renkaista ja satelliittisysteemeistä galaksien rakenteeseen ja keskinäisiin vuorovaikutuksiin. Tärkein tutkimusmenetelmä on numeeriset N-kappaleen simulaatiot, joiden kehittämisestä osastolla/ryhmällä on jo 20 vuoden kokemus. Simulaatioiden tuloksia verrataan analyyttisiin malleihin ja havaintoihin: Aurinkokunnan kohteiden osalta Cassini- ja Voyager-luotaimien mittauksiin, ja galaksien osalta European Southern Observatory (ESO) teleskoopeilla, Pohjoismaisella NOT-teleskoopilla ja muilla kansainvälisillä teleskoopeilla tekemiimme havaintoihin. Tärkeimmat ulkomaiset yhteistyötahot ovat Alabaman yliopisto ja Kanarian saarten Astrofysiikan Instituutti (IAC) (galaksitutkimus) sekä Boulderin ja Potsdamin yliopistot (planetaariset renkaat). Planetaaristen renkaiden mallejamme käytetään Saturnuksen renkaista tehtyjen uusimpien Hubble Space Telescope-havaintojen (Wellesley C.) ja Arecibo-tutkahavaintojen (Cornell U.) tulkintaan.

 • Tutkimusryhmä sai hyvin myönteisen arvion Suomen Akatemian keväällä 2000 teettämässä Suomen Tähtitieteen evaluoinnissa.
 • Ryhmä on 20.6.2001 nimetty Oulun yliopiston sisäiseksi tutkimuksen laatuyksiköksi (vuosiksi 2001-2003).

  1) Planetaariset renkaat ja satelliittisysteemit

  Tiheiden planetaaristen renkaiden dynamiikkaa hallitsee kappaleiden keskinäiset sysäykset. Niissä tapahtuva energiahukka aiheuttaa renkaiden voimakkaan litistymisen: esim. Saturnuksen renkaiden paksuus on vain n. 20 metriä, eli kymmenesmiljoonas osa niiden ulkohalkaisijasta. Tärkein tuloksemme (julkaistu Nature-lehdessä) on ollut osoittaa, kuinka äärimmäinen litistyneisyys, yhdessä rengaspartikkelien keskinäisen gravitaation kanssa johtaa nauhamaisten partikkelirykelmien syntyyn. Ennustetut muodostelmat ovat Voyager-mittausten resoluution alapuolella, mutta Cassini-luotaimen pitäisi pystyä ne havaitsemaan v. 2004 saapuessaan Saturnuksen lähettyville. [Tämän Cassini tekikin v. 2005, tähdenpeittohavaintojen avulla, kts linkki ] Rykelmien epäsuora todentaminen on kuitenkin mahdollista jo ennen Cassini-mittauksiakin, käyttämällä hyväksi Saturnuksen renkaiden ulko-osissa havaittua kirkkaus-asymmetriaa. Simulaatioiden ennustaman asymmetrian perusteella voimme arvioida partikkelien fysikaalisia ominaisuuksia, kuten sisäistä tiheyttä ja kimmoisuutta. Tuloksiemme mukaan rengaspartikkelien tiheys on mm. selvästi maanpäällisen jään tiheyttä pienempi.

  Toinen planetaarisiin renkaisiin liittyvä tutkimusongelma on satelliittien aiheuttamat häiriöt. Nämä ovat sinänsä vähäisiä, mutta ns. resonanssietäisyyksillä niiden vaikutus kasaantuu ajan mukana. Tämä voi johtaa mm. aukkojen ja tiukkaan kiertyneiden spiraaliaaltojen syntyyn, kuten on todettu Voyager-mittauksissa. Uusimmat resonansseja koskevat tutkimuksemme ovat koskeneet Neptunuksen ns. osittaista rengasta. Tämä kapea, etupäässä pölystä koostuva rengas poikkeaa kaikista muista rengassysteemeistä siinä, että sen muodostama materiaali ei ole jakaantunut tasaisesti planetaan ympärille, vaan on keskittynyt muutamaan kaarimaiseen tihentymään, jotka kaikki kiertävät samalla puolella yhteistä rataansa. Olemme vastikään esittäneet selityksen (julkaistu Science-lehdessä), joka tarjoaa stabiilin dynaamisen mallin kaarille, ottamalla huomioon niissä olevien isojen partikkelien gravitaation vaikutuksen pölyyn.

  2) Galaksien dynamikka

  Galaksitutkimuksessa koordinoimme, yhdessä Alabaman yliopiston ja Kanarian saarten tähtitieteen instituutin IAC:n kanssa laajaa, varhaisia linssigalakseja koskevaa havaintoprojektia, käyttäen ESO:n (European Southern Observatory; VLT, NTT), La Palman (NOT, WHT, TNG) sekä Cerro Tololon teleskooppeja. Havainto-ohjelma keskittyy pääasiassa galaksien optiseen ja infrapuna kuvaukseen, mutta osa tutkimuksestamme liittyy myös galaksien kinematiikkaan. Tekemiämme havaintoja käytämme mm. teoreettiseen mallintamiseen N-kappaleen simulaatioiden avulla. Osana kinemaattisia tutkimuksia olemme my\"os mukana Fabry-Perot instrumenttihankkeessa ESO:n NTT teleskoopille. Lisäksi osallistumme Nils Bervallin (Uppsalan Yliopisto) johtamaan projektiin, jossa tutkitaan pienen pintakirkkauden omaavia galakseja käyttäen Spitzer avaruusteleskooppia.

  Yksityiskohtaiset rakenneanalyysimme ovat osoittaneet että pallomaisten rakennekomponenttien massa on lähes puolet pienempi aiempiin arvioihin verrattuna. Tulos sopii huonosti hypoteesiin, jonka mukaan linssigalaksit olisivat syntyneet pääasiassa galaksien yhteentörmäyksissä kehityksen varhaisessa vaiheessa.

  Aiemmat galaksitutkimuksemme ovat selvittäneet myös galaksien välisten gravitaatio-vuorovaikutusten osuutta galaksiparien aktiivisuuteen, sekä voimakkaiden ns. grand-design spiraalihaarojen syntyyn. Tärkein tuloksista on ollut yksityiskohtainen simulaatiomalli tunnetulle M51-systeemille. Simulaatioiden toinen pääsovellutus on ollut galaksien sauvojen yhteys kaasukomponentissa esiintyviin rengasrakenteisiin, käyttäen hyväksi Alabaman yliopiston laajaa havaintoaineistoa. Olemme mm. laatineet mallin eräälle tyypilliselle sauvagalaksille, joka selittää yksityiskohtaisesti siinä esiintyvät rengasrakenteet, ja antaa tarkan ylarajan galaksissa olevan ns. pimeän massan määrälle. Kyseinen malli on myös ensimmäinen, jossa on täysin kiistattomasti osoitettu havaittujen kaasurenkaiden ja pyörivän sauvapotentiaalin resonanssi-kohtien yksikäsitteinen vastaavuus.


  Julkaisut v. 2000-

  Uusimmat artikkelit (kansainväliset referee-lehdet):

  2012:

 • Salo, H , (2012) : Simulating the formation of fine-scale structure in Saturn's Rings Prog. Theor Phys. Suppl., in press.
 • Erroz-Ferrer, S., Knapen, J.H., Font, J., Beckman, J.E., Falcón-Barroso, J., Sánchez-Gallego, J.R., Athanassoula, E., Bosma, A., Gadotti, D.A., Muñoz-Mateos, J.-C., and 15 coauthors (2012): Halpha kinematics of S4G spiral galaxies - I. NGC 864.MNRAS, 427,2938-2949.
 • Martín-Navarro, I., Bakos, J., Trujillo, I., Knapen, J.H., Athanassoula, E., Bosma, A., Comerón, S., Elmegreen, B.G., Erroz-Ferrer, S., Gadotti, D.A., and 14 coauthors (2012) : A unified picture of breaks and truncations in spiral galaxies from SDSS and S4G imagingMNRAS, 427, 1102-1134.
 • Comerón, S., Elmegreen, B.G., Salo, H., Laurikainen, E., Athanassoula, E., Bosma, A., Knapen, J.H., Gadotti, D.A., Sheth, K., Hinz, J.L., and 10 coauthors (2012) ) Breaks in Thin and Thick Disks of Edge-on Galaxies Imaged in the Spitzer Survey Stellar Structure in Galaxies (S4G). ApJ, 759, 98, 29 pp.
 • Mel'nik, A. M, Rautiainen, P. (2012) : Modelling of the galactic kinematics. Astronomical & Astrophysical Transactions, 2, 389-398
 • Treuthardt, P., Seigar, M:S., Sierra, A.D., Al-Baidhany, I., Salo, H., Kennefick, D., Kennefick, Julia, L,, Claud H.S. (2012). On the link between central black holes, bar dynamics and dark matter haloes in spiral galaxies MNRAS, 423, 3118-3133.
 • Kim,T. Sheth, K, Hinz, J.L., Lee, M.G., Zaritsky, D., Gadotti, D.A., Knapen, J.H., Schinnerer, E., Ho, L.C., Laurikainen, E., and 14 coauthors (2012) : Early-type Galaxies with Tidal Debris and Their Scaling Relations in the Spitzer Survey of Stellar Structure in Galaxies (S4G). ApJ, 753, 43.
 • Graham, A.W., Spitler, L.R.; Forbes, D.A.; Lisker, T.; Moore, B.; Janz, J. (2012) : LEDA 074886: A Remarkable Rectangular-looking Galaxy. ApJ, 750, 121.
 • Meidt, S.E., Schinnerer, E., Muñoz-Mateos, J.-C., Holwerda, B., Ho, L.C., Madore, B.F., K, J.H., Bosma, A, Athanassoula, E., Hinz, J.L. and 12 coauthors (2012) The S4G Perspective on Circumstellar Dust Extinction of Asymptotic Giant Branch Stars in M100. ApJL, 748, L30
 • Janz J., Laurikainen E. ,, Lisker T., Salo H. , Peletier R.F., Niemi S.M., den Brok M., Toloba E., Falcon-Barroso J., Boselli A., Hensler G. (2012): Dissecting early-type dwarf galaxies into their multiple components, ApJL, 745, L24
 • Meidt S. E., Schinnerer E., Knapen J.H., Bosma A., Athanassoula E., Sheth K., Buta R.J., Zaritsky D., , Laurikainen E. ,, Elmegreen D., and 16 coauthors, (2012): Reconstructing the stellar mass distributions of galaxies using S4G IRAC 3.6 and 4.5 micron images: I. Correcting for contamination by PAH, hot dust, and intermediate age stars, ApJ 744, 17
 • Laurikainen E., Salo H. , Buta R., Knapen J.H (2012): Overview of the Near-IR S0 galaxy Survey (NIRS0S), Advances in Astronomy, vol. 2011, id. 516739 (astro-ph 1111.6447) Appeared in 1/2012.

  2011:

 • Laurikainen E., H. Salo, R. Buta, J. H. Knapen (2011): Near-IR Atlas of S0-Sa galaxies (NIRS0S), Mon. Not. R. Astron. Soc. 418, 1452-1490.
 • Elmegreen D.M., B.G. Elmegreen, A. Yau, E. Athanassoula, A. Bosma, R.J. Buta, G. Helou, L.C. Ho, D.A. Gadotti, J.H. Knapen, E. Laurikainen, B.F. Madore, K.L. Masters, S.E. Meidt, K. Menéndez-Delmestre, M.W. Regan, H. Salo, K. Sheth, D. Zaritsky, M. Aravena, R. Skibba, J.L. Hinz, J. Laine , A. Gil de Paz, J.-C. Muñoz-Mateos, M. Seibert, T. Mizusawa, T. Kim, Taehyun, S. Erroz Ferrer (2011): Grand Design and Flocculent Spirals in the Spitzer Survey of Stellar Structure in Galaxies (S4G), Astrophys. J., 737, 32 (17pp), 2011 [doi]
 • Comerón S., B.G. Elmegreen, J.H. Knapen, H. Salo, E. Laurikainen, J. Laine, E. Athanassoula, A. Bosma, K. Sheth, M.W. Regan, J.L. Hinz, A. Gil de Paz, K. Menéndez-Delmestre, T. Mizusawa, J.-C. Muñoz-Mateos, M. Seibert, T. Kim, D.M. Elmegreen, D.A. Gadotti, L.C. Ho, B.W. Holwerda, J. Lappalainen, E. Schinnerer, R. Skibba (2011): Thick disks of edge-on galaxies seen through the Spitzer Survey of Stellar Structure in Galaxies (S4G): Lair of missing baryons?, Astrophys. J. ,741, 28.
 • Weinmann S.M., T. Lisker, Q. Guo, H.T. Meyern, J. Janz : Dwarf galaxy populations in present-day galaxy clusters - I. Abundances and red fractions, Mon. Not. R. Astron. Soc. , 416, 1197-1214, 2011 [doi]
 • Comerón S., B.G. Elmegreen, J.H. Knapen, K. Sheth, J.L. Hinz, M.W. Regan, A. Gil de Paz, J.-C. Muñoz-Mateos, K. Menéndez-Delmestre, M. Seibert, T. Kim, T. Mizusawa, E. Laurikainen,H. Salo, J. Laine, E. Athanassoula, A. Bosma, R.J. Buta, D.A. Gadotti, L.C. Ho, B. Holwerda, E. Schinnerer, D. Zaritsky: (2011) The unusual vertical mass distribution of NGC 4013 seen through the Spitzer Survey of Stellar Structure in Galaxies (S4G), Astrophys. J. Letters , 738, L17
 • Melnik A.M. , P. Rautiainen : Two-component outer ring and the Galactic spiral structure, Mon. Not. R. Astron. Soc., in press, 2011 [doi] >>
 • Comerón S., J.H. Knapen, K. Sheth, M.W. Regan, J.L. Hinz, A. Gil de Paz, K. Menendez-Delmestre, J.-C. Munoz-Mateos, M. Seibert,T. Kim, E. Athanassoula, A. Bosma, R.J. Buta, B.G. Elmegreen, L.C. Ho, B.W. Holwerda, E. Laurikainen, H. Salo, E. Schinnerer: (2011): The thick disk in the galaxy NGC 4244 from S4G imaging, Astrophys. J. , 729, 18(12pp)-
 • Salo, H. (2011): : Twisted Disks, Science , 332, 672-673.

  2010:

 • R. Buta, E. Laurikainen, H. Salo , and J. H. Knapen: Decreased Frequency of Strong Bars in S0 Galaxies: Evidence for Secular Evolution? Astrophysical Journal 721, 259-266
 • Morishima, R., Spilker, L, Salo, H. , Ohtuski, K., Altobelli, N., Pilortz S.: A multilayer model for thermal infrared emission of Saturn's rings II: Albedo, spins, and vertical mixing of ring particles inferred from Cassini CIRS. Icarus 210, 330-345.
 • Salo, H , French, R.G. (2010) The opposition and tilt effects of Saturn's rings from HST observations, Icarus 210, 785-813.
 • Rautiainen, P. , Mel´nik, A: N-body simulations in reconstruction of the kinematics of young stars in the Galaxy, , Astron. Astrophys. 519, A70 (13 pp).
 • Salo, H, Laurikainen, E, Buta, R, Knapen, J. H (2010): Astrophysical Journal Letters 715, L56-L61
 • Grouchy, R. D. , Buta, R. J., Salo, H., Laurikainen, E. : Ring Star Formation Rates in Barred and Nonbarred Galaxies Astrophysical Journal 139, 2465-2493
 • Laurikainen, E, Salo, H. , R. Buta, J. H. Knapen and S. Comeron (2010): Photometric scaling relations of lenticular and spiral galaxies, MNRAS 405, 1089-1118
 • Salo, H. , Schmidt, J (2010): N-body simulation of viscous instability, Icarus 206, 390-409.
 • Comeron, S, Knapen, J., Beckman, J E. Laurikainen, H. Salo , I. Martinez-Valpuesta, and R. J. Buta: AINUR: Atlas of Images of Nuclear Rings, MNRAS 402, 2462-2490
 • Sheth K., M. Regan, J.L. Hinz, A. Gil de Paz, K. Menandez-Delmestre, J-C. Muoz-Mateos, M. Seibert, T. Kim, E. Laurikainen, H. Salo, D.A. Gadotti, J. Laine, T. Mizusawa, L. Armus, E. Athanassoula, A. Bosma, R.J. Buta, P. Capak, T.H. Jarrett, D.M. Elmegreen, B.G. Elmegreen, J.H. Knapen, J. Koda, G. Helou, L.C. Ho, B.F. Madore, K.L. Masters, B. Mobasher, P. Ogle, C.Y. Peng, E. Schinnerer, J.A. Surace, D. Zaritsky, S. Comern, B. de Swardt, S.E. Meidt,M. Kasliwal, M. Aravena: "The Spitzer Survey of Stellar Structure in Galaxies (S4G)", Publ. Astron. Soc. Pac. , 122, 1397-1414
 • Ronald J. Buta, Kartik Sheth, Michael Regan, Joannah L. Hinz, Armando Gil de Paz, Karin Menandez-Delmestre, Juan-Carlos Munoz-Mateos, Mark Seibert, Eija Laurikainen, Heikki Salo , Dimitri A. Gadotti, E. Athanassoula, Albert Bosma, Johan H. Knapen, Luis C. Ho, Barry F. Madore, Debra M. Elmegreen, Karen L. Masters, Sebastien Comeron, Manuel Aravena: "Mid-Infrared Galaxy Morphology from the Spitzer Survey of Stellar Structure in Galaxies (S4G): The Imprint of the de Vaucouleurs Revised Hubble-Sandage Classification System at 3.6 microns" Astrohysical Journal Supplement Series. 190, 147-165,
 • Paudel S., Lisker T., Janz, J. 2010, ApJ , 724, 64

  2009:

 • Buta, R., Knapen, J., Elemegreen, B., Salo, H., Laurikainen, E., D. Elemegreen, I. Puerari, Block, D.(2009) : Do Bars Drive Spiral Density Waves? Astrophysical Journal 137, 4487-4516.
 • Melnik A., P. Rautiainen (2009): Kinematics of the outer pseudorings and the spiral structure of the Galaxy, Astronomy Letters, 9, 609-624.
 • Morishima, R., Salo, H., Ohtsuki, K.( 2009): A Multilayer Model for Thermal Infrared Emission of Saturn's Rings: Basic formulation and implications for Earth-based observations. Icarus 01, 634-654.
 • Marty, B. et al. (49 coathors, including Salo, H.) (2009): Kronos: exploring the depths of Saturn with probes and remote sensing through an international mission. Experimental Astronomy, 23, 947-976 (see also erratum 977-980).
 • Laurikainen, E; Salo, H ; Buta, R. Knapen, J (2009): Bars, ovals, and lenses in early-type galaxies - probes of galaxy evolution. Astrophysical Journal Letters 692, L34-L39
 • Treuthardt, P; Salo, H ; Buta, R (2009) Dynamical Simulations of NGC 2523 and NGC 4245. Astronomical Journal , 137. 19-33.

  2008:

 • Grouchy, R. D.; Buta, R. Salo, H.; Laurikainen, E.,Speltincx, T. (2008): Counter-Winding Spiral Structure in ESO 297-27 Astronomical Journal , 136, 980-993
 • Das, M.; Laurikainen, E.; Salo, H.; Buta, R. (2008): Variation of Bar Strength with Central Velocity Dispersion in Spiral Galaxies Astrophys. Space Sci. in press.
 • Rautiainen, P., Salo H., Laurikainen E. (2008) : Model-based patterns speed estimates for 38 barred galaxies MNRAS in press.
 • Treuthardt, P., Salo, H, Rautiainen, P. , Buta, R. (2008) : The Bar Pattern Speed of NGC 1433 Estimated Via Sticky-Particle Simulations. Astronomical Journal Astronomical Journal, 136, 300-311 .
 • Speltincx, T., Laurikainen E., Salo, H. (2008) : Comparison of bar strengths in optical and near-infrared for the OSUBSGS sample . MNRAS 383, 317-329

  2007:

 • Sremcevic, M., Schmidt, J., Salo, H., Seiss, M., Spahn, F., Albers, N. (2007): A Moonlet Belt in Saturn's A ring. Nature 449, 1019-1021.
  +Supplementary online material
 • Laurikainen, E., Salo, H., Buta, R.\& Knapen, J. (2007): Properties of bars and bulges in the Hubble sequence. MNRAS 381, 401-417.
 • Treuthardt, P, Buta, R, Salo, H \& Laurikainen, E. (2007) . The Kinematically Measured Pattern Speeds of NGC 2523 and NGC 4245. Astron. J. 134: 1195 - 2005.
 • French, R. G., Verbischer, A., Salo, H., McGhee, C., Dones, L. (2007) . Saturn's rings at true opposition. PASP 119: 623-642
 • French, R. G., Salo, H. , McGhee, C \& Dones, L. (2007) : Hubble Space Telescope observations of azimuthal asymmetry in Saturn's Rings. Icarus 189, 493-522.
 • Hedman, M., Nicholson, P., Salo, H., Wallis, B., Buratti, B, Baines, K., Brown, R., Clark, R. (2007): Self-Gravity wake structures in Saturn's A ring revealed by Cassini-VIMS. Astron. J. 133:2624-2629.
 • Karjalainen, R (2007) : Aggregate impacts in Saturn's rings Icarus 189, 523-537.
 • Fuentes-Carrera, I. Rosado, M. Amram, P. Salo, H., Laurikainen, E. (2007) : Kinematics and dynamics of the M51-type galaxy pair NGC 3893/96 (KPG 302). Astron. Astrophys. 466, 847-854.

  2006:

 • Laurikainen, E., Salo, H., Buta, R, Knapen, J. H., Speltincx, T., Block, D. L. (2006) : The Near-Infrared S0 Survey. III. Morphology of 15 Southern Early-type Disk Galaxies. Astron. Journal 132, 2634-2652.
 • Villata, M. ....Laurikainen, E... (78 authors) (2006): The unprecedented optical outburst of the quasar 3C 454.3. The WEBT campaign of 2004-2005 Astrophys. Journal 817-822
 • Morishima, R., Salo, H. (2006): Simulations of dense planetary rings: IV Rotating self-gravitating particles with size distribution. Icarus 181, 272-291.
 • Buta, R., Laurikainen, E., Salo, H., Block, D. L., Knapen, J. H. (2006) : The Near-Infrared S0 Survey. II. Fourier Dissection of Early-Type Galaxy Bars. Astron. Journal 132, 1859-1876.

  2005:

 • McGhee, C., French,R.C., Dones, L., Cuzzi, J.N., Salo., H., Danos, R (2005) : HST observations of spokes in Saturn's B ring. Icarus 173, 508-521.
 • Buta, R., Vasylyev, S., Salo, H., Laurikainen, E. (2005) : The distribution of bar and spiral arm strengths in disk galaxies. Astronomical Journal 130, 506-523.
 • Seiss, M., Spahn, F., Sremcevic, M., Salo, H. (2005) : Structures induced by small moonlets in Saturn's rings: Implications for the Cassini Mission. Geophysical Research Letters 32, L11205(1-4).
 • Nicholson, P.D., French, R.G., Campbell, D.B., Margot, J.-L., Nolan, M.C., Black, G.J., Salo, H. (2005): Radar imaging of Saturn's rings. Icarus 177, 32-62.
 • Laurikainen, E., Salo, H., Buta, R. (2005) : Multicomponent decomposition for a sample of S0 galaxies. MNRAS . 362, 1319-1347.
 • Rautiainen, P, Salo, H., Laurikainen, E. (2005) : The pattern speeds of 38 galaxies. Astrophys. Journal 631, L129-L132. .

  2004:

 • Buta, R, Laurikainen, E., Salo, H (2004): The distribution of maximum relative gravitational torque in disk galaxies. Astron. J 127, 279-294.
 • Fuentes-Carrera, I, Rosado, M, Amram, P., Dultzin-Hacyan, D. Cruz-Conzales, I, Salo, H, Laurikainen, E, Bernal, A, Ambrocio-Cruz, P, Le Coarer, E (2004): The isolated interacting galaxy pair NGC 5426/27 (Arp 271). Astron. Astrophys. 415, 451-469
 • Rautiainen, P., Salo, H., Buta, R. (2004): Dynamical modelling of a remarkable four-armed barred spiral galaxy ESO 566-24. MNRAS 349, 933-944.
 • Morishima, R, Salo., H (2004): Spin rates of small moonlets embedded in planetary rings: I. Three body calculations. Icarus 167, 330-346
 • Morishima, R, Watanabe, S. (2004): Co-accretion of the Earth-Moon system after the giant impact: reduction of the total angular momentum by lunar impact ejecta. Icarus 168, 60-79
 • Laurikainen, E., Salo, H., Buta, R. (2004): Comparison of bar strengths and fraction of bars in active and non-active galaxies. Astrophys. J 607, 103-124.
 • Salo, H., Karjalainen, R., French, R.G (2004): Photometric modeling of Saturn's rings: II. Azimuthal asymmetry in reflected and transmitted ligth. Icarus 170, 70-90.
 • Karjalainen, R., Salo, H (2004): Gravitational accretion of particles in Saturn's rings. Icarus 172, 328-348.
 • Laurikainen, E., Salo, H., Buta, R., Vasylyev, S. (2004): Bar-induced perturbations strengths of the galaxies in the Ohio State University Bright Galaxy Survey (OSUBGS). MNRAS 355, 1251-1271.

  2003:

 • Schmidt, J, Salo, H. (2003) : A weakly nonlinear model for oscillatory instability in Saturn's dense rings. Phys. Rev. Lett 90, 061102-1 - 061102-4
 • Bergvall N., Laurikainen E., Aalto S. (2003): Galaxy interactions - poor starburst triggers: A study of a complete sample of interacting galaxies. III. Astron. Astrophys. 405, 31-52.
 • Salo, H, Karjalainen, R (2003): Photometric modeling of Saturn's rings: I. Monte Carlo method and the effect of non-zero volume filling factor. Icarus 164, 428-460.

  2002:

 • Laurikainen, E, Salo, H. & Rautiainen, P.(2002): Comparison of bar strengths in active and non-axtive galaxies. MNRAS , 331, 880-893
 • Rautiainen, P., Salo, H & Laurikainen, (2002) : Simulations of central structure in barred galaxies. MNRAS 337, 1233-1244.
 • Laurikainen, E, Salo, H. (2002): Bar strengths in spiral galaxies estimated from 2MASS images. MNRAS 337, 1118-1138.

  2001:

 • Laurikainen, E. & Salo, H. (2001) : BVRI Imaging of M51-type Interacting Galaxy Pairs III. Analysis of the photometric parameters. MNRAS 324, 685-698.
 • Salo, H., Schmidt. J. & Spahn, F. (2001) : Viscous overstability in Saturn's B-ring: I. Direct simulations and measurement of transport coefficients. Icarus 153, 295-315.
 • Schmidt. J., Salo, H., Spahn, F. & Petzschmann, O. (2001) : Viscous overstability in Saturn's B-ring: II. Hydrodynamic theory and comparison to simulations. Icarus 153, 316-331.
 • Salo, H. & Laurikainen, E. (2001): N-body models of M51: From extended tail to central spiral structure. Astron. Astrophys Trans. 20, 93-101.

  2000:

 • Laurikainen, E. & Salo, H. (2000): BVRI Imaging of M51-type Interacting Galaxy Pairs II. Bulge and disk parameters. Astronomy Astrophys. Suppl. 141, 103-111 (+19 pages in electronic form)
 • Spahn, F., Schmidt, J., Petzschmann, O. & Salo, H. (2000): Stability analysis of a Keplerian disk of granular grains: influence of thermal diffusion. Icarus 145, 657-660.
 • Rautiainen, P. & Salo, H. (2000) N-body simulations of resonance rings in galactic disks. Astron. Astrophys. 362, 465-485.
 • Salo, H. & Laurikainen, E. (2000): N-body model for M51: I. Multiple encounter vs. single passage?. MNRAS 319, 377-392 .
 • Salo, H. & Laurikainen, E. (2000): N-body model for M51: II. Inner structure. MNRAS 319, 393-413.

  1999:

 • Moss, D., Rautiainen, P. & H. Salo (1999): A dynamo model for the magnetic field of the weakly barred galaxy IC 4214. MNRAS, 303, 125-132.
 • Buta, R., Purcell, G.B., Cobb, M., Crocker, D.A., Rautiainen, P., & Salo, H. (1999): The Structure and Dynamics of the Early-Type Resonance Ring Galaxy IC 4214. I. Observations. Astron. J. 117, 778-791.
 • Salo, H., Rautiainen, P., Buta, R., Purcell, G.B., Cobb, M., Crocker, D.A., & Laurikainen, E. (1999): The Structure and Dynamics of the Early-Type Resonance Ring Galaxy IC 4214. II. Models. Astron. J. 117, 792-810.
 • Salo, H. & Laurikainen, E. (1999): Inner Structure of M51. Astrophys. Space Sci. 269-270, 589-592.
 • Salo, H. & Laurikainen, E. (1999): A multiple encounter model of M51. Astrophysics and Space Science 269-270: 663-664.
 • Schmidt, J., Salo, H., Petzshman, O. & Spahn, F. (1999): Vertical distribution of temperature and density in a planetary ring. Astron. Astrophys. 345, 646-652.
 • Rautiainen, P. & Salo, H. (1999): Multiple pattern speeds in barred galaxies. Astron. Astrophys. 348, 737-754.

  1998:

 • Salo, H. & Hänninen, J. (1998): Neptune's Partial Rings: Action of Galatea on Self-Gravitating Particles. Science 282, 1102-1104.
 • Moss, D., Korpi, M., Rautiainen, P. & H. Salo (1998): The evolution of dynamo maintained magnetic fields in a barred spiral galaxy. Astron. Astrophys. 329, 895-905.
 • Laurikainen, E. & Salo, H. & Aparacio, A. (1998): BVRI Imaging of M51-type Interacting Galaxy Pairs. Astron. Astrophys. Suppl. 129, 517-540.  Väitöskirjat:

 • Rautiainen, Pertti (2000): Models of barred galaxies. Dept. of Physical Sciences, Astronomy Division, Univ. of Oulu, Finland. Karjalainen, Raine (2007): Dynamical and photometric modeling of Saturn's Rings Dept. of Physical Sciences, Astronomy Division, Univ. of Oulu, Finland.

  Kirjoissa julkaistut referoidut artikkelit (vain v. 2001):

 • Salo, H. (2001) Numerical Simulations of Collisional Dynamics of Planetary Rings. In Book ``Granular Gases'', Eds. T. P\"oschel and S. Luding, Lecture Notes in Physics, Springer, pp. 330-349 (invited review).
 • Hänninen, J. (2001) Formation of Narrow Einglets in Saturn's Rings. In Book ``Granular Gases'', Eds. T. P\"oschel and S. Luding, Lecture Notes in Physics, Springer, pp. 351-362.

  Kirjoissa julkaistut Proceeding-artikkelit (vain v. 2001):

 • Rautiainen, P., Salo, H. (2000) Presence and Absence of Outer Rings in Barred Galaxies. In Book ``Small Galaxy Groups'': IAU Colloquium 174 (M. Valtonen, C. Flynn, eds.), Turku, Finland, 13-18 June, 1999. ASP Conference Series, Volume 209, pp. 330-333.
 • y Fuentes-Carrera, I., Rosado, M., Dultzin-Hacyan, D., Bernal, A., Cruz-González, I., Amram, P., Salo, H., Laurikainen, E., Le Coarer, E. (2000) Kinematics and Dynamics of the Isolated Interacting Galaxy Pair NGC 5426/27 In Book: Cosmic Evolution and Galaxy Formation: Structure, Interactions, and Feedback (Eds. J. Franco, L. Terlevich, O. López-Cruz, and I. Aretxaga). The 3rd Guillermo Haro Astrophysics Conference. ASP Conference Proceedings, Vol. 215, p. 49.
 • Fuentes-Carrera, I. Rosado, M. Dultzin-Hacyan, D. Bernal, A. Cruz-González, I. Amram, P., Salo, H., Laurikainen, E., Le Coarer, E. (2001). The Isolated Interacting Galaxy Pair NGC 5426/27 (Arp 271). In Book "Galaxy Disks and Disk Galaxies", Eds. José G. Funes, S. J. and Enrico Maria Corsini. ASP Conference Series, Vol. 230, pp. 463-464.
 • Fuentes-Carrera, I. Rosado, M. Dultzin-Hacyan, D. Bernal, A. Cruz-González, I. Amram, P., Salo, H., Laurikainen, E., Le Coarer, E. (2001). The Kinematics and Dynamics of the Isolated Interacting Galaxy Pair NGC 5257/58 (Arp 240). In Book "Galaxy Disks and Disk Galaxies", Eds. José G. Funes, S. J. and Enrico Maria Corsini. ASP Conference Series, Vol. 230, pp. 465-466.
 • Laurikainen, E. Salo, H. (2001) BVRI Photometry of M51-Type Pairs. In Book "Galaxy Disks and Disk Galaxies", Eds. José G. Funes, S. J. and Enrico Maria Corsini. ASP Conference Series, Vol. 230, pp. 473-474.
 • Fuentes-Carrera, I., Rosado, M., Amram, P., Dultzin-Hacyan, D., Bernal, A., Salo, H., Laurikainen, Cruz-González, I., Le Coarer, E. The Isolated Interacting Galaxy Pair NGC 5426/27 (Arp 271). The Seventh Texas-Mexico Conference on Astrophysics: Flows, Blows and Glows (Eds. William H. Lee and Silvia Torres-Peimbert) Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (Serie de Conferencias) Vol. 10, pp. 134-137 (2001).

  Ulkomaiset kokousabstraktit:

 • Salo, H. Laurikainen, E. (2000) N-body models of M51: from extended tail to central spiral structure. Abstracts of the Joint European and National Astronomical Meeting JENAM 2000, Moscow, May 29 - June 3, 2000, p. 60.
 • Salo, H., Karjalainen, R., French, F. G. (2000). Dynamical and photometric models of azimuthal asymmetry in Saturn's rings. Abstracts of 31th Annual Meeting of the Division on Dynamical Astronomy, American Astronomical Society, Yosemite, USA, 9-12 April, 2000. B.A.A.S. 32, N:o 2, p. 863.
 • French, F. G., Dones, L., Salo, H. (2000). HST Observations of azimuthal brightnes asymmetry in Saturn's rings. Abstracts of 31th Annual Meeting of the Division on Dynamical Astronomy, American Astronomical Society, Yosemite, USA, 9-12 April, 2000. B.A.A.S. 32, N:o 2, p. 864.
 • Salo, H., Schmidt, J, Spahn, F. (2000). Viscous overstability in Saturn's B-ring: self-gravitating simulations. Abstracts of 32th Annual Meeting of the Division of Dynamical Astronomy, American Astronomical Society, 23-27 October 2000, Pasadena, USA. B.A.A.S., 32, N:o 3, p. 1089-1090.
 • Schmidt, J., Salo, H., Spahn, F. (2000). Viscous overstability in Saturn's B-ring: Hydrodynamic modeling and local simulation. Abstracts of 32th Annual Meeting of the Division of Dynamical Astronomy, American Astronomical Society, 23-27 October 2000, Pasadena, USA. B.A.A.S., 32, N:o 3, p. 1089.
 • Laurikainen, E. Salo, H (2000). BVRI-photometry of M51-type pairs. Abstracts of the Conference ``Galaxy Disks and Disk Galaxies'', June 12-16, 2000, Rome, Italy, p. 89-90.
 • Fuentes-Carrera, I., Rosado, M., Amram, P., Dultzin-Hazyan, Bernal, A, Laurikainen, E., Salo, H., Cruz-Conzales, I., Le Coarer, E. (2000). The isolated interacting pair NGC 5426/27 (Arp 271). Abstracts of the Conference ``Galaxy Disks and Disk Galaxies'', June 12-16, 2000, Rome, Italy, p. 85.
 • Fuentes-Carrera, I., Rosado, M., Amram, P., Dultzin-Hazyan, Bernal, A, Laurikainen, E., Salo, H., Cruz-Conzales, I., Le Coarer, E. (2000). The kinematics and dynamics of the interacting galaxy pair NGC 5257/58 (Arp 240). Abstracts of the Conference ``Galaxy Disks and Disk Galaxies'', June 12-16, 2000, Rome, Italy, p. 85-86.
 • Salo, H.; Karjalainen, R. (2001). Photometric modeling of Saturn's rings: Effect of high volume density. Abstracts of 33RD Annual Meeting of the Division of Dynamical Astronomy, American Astronomical Society, 27.11-1.12 2001, New Orleans, USA. B.A.A.S., 33, N:o 3, p. 1062.
 • Karjalainen, R.; Salo, H. (2001). Gravitational accretion of particles in Saturn's rings. Abstracts of 33RD Annual Meeting of the Division of Dynamical Astronomy, American Astronomical Society, 27.11-1.12 2001, New Orleans, USA. B.A.A.S., 33, N:o 3, p. 1061.
 • Gordon, M. K., Cuzzi, J. N., Lissauer, J. J., Poulet, F., Brahic, A., Charnoz, S., Ferrari, C., Burns, J. A., Nicholson, P. D., Durisen, R. H., Rappaport, N. J., Spilker, L. J., Yanamandra-Fisher, P., Bosh, A. S., Olkin, C., Larson, S. M., Graps, A. L., Krueger, H., Black, G. J., Festou, M., Karjalainen, R., Salo, H. J., Murray, C. D., Showalter, M. R., Dones, L., Levison, H. F., Namouni, F., Araki, S., Lewis, M. C., Brooks, S., Colwell, J. E., Esposito, L. W., Horanyi, M., Stewart, G. R., Krivov, A., Schmidt, J., Spahn, F., Hamilton, D. P., Giuliatti-Winter, S., French, R. G. (2001). Decadal Survey: Planetary Rings Panel. Abstracts of 33RD Annual Meeting of the Division of Dynamical Astronomy, American Astronomical Society, 27.11-1.12 2001, New Orleans, USA. B.A.A.S., 33, N:o 3, p. 1057.
 • Rautiainen, P, Salo, H, Laurikainen, E. (2001). N-body simulations of resonance rings. Abstracts of Guillermo haro Conference ``Disks of Galaxies: Kinematics, Dynamics and perturbations'', 5-9.11 2001, Puebla, Mexico, p. 77.
 • Laurikainen, E., Salo, H (2001) Bar strengths and nuclear activity. Abstracts of conference ``The Central KPC of Starbursts and AGN:s'', 7.-11.5.2001, La Palma, p.1.18.

  Kotimaiset kokousabstraktit:

 • Rautiainen, P., Salo, H. (2000). Multiple modes in barred galaxies. Proceedings of the XXXIV Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 9-11, 2000, Espoo, Finland, p. 289.
 • Salo, H., Karjalainen R. (2000). Azimuthal brightness asymmetry in Saturn's rings: Photometric and dynamical modelling. Proceedings of the XXXIV Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 9-11, 2000, Espoo, Finland, p. 282.