Tieteen ja ajattelun historiaa
© Reijo Rasinkangas, 29.12.2015

Etusivu

Antiikin Kreikka ja länsimaisen sivistyksen synty (n. 750 - 100 eaa.)


Etelä-Kreikan mykeneläinen kulttuuri (n. 1600-1200 eaa.) kehitti n. 1400 eaa. tavukirjoituksen, Lineaari B:n, minolaisen mallin mukaan. Mykeneläisten kieli oli indoeurooppalaista, samoin kuin Anatoliassa (Vähä-Aasiassa, nykyisen Turkin länsi- ja keskiosat) samaan aikaan valtakuntaa rakentaneiden heettiläisten kieli. Foinikialaiset merenkulkijat olivat merkittävä tekijä Välimeren kaupassa vuosisatojen ajan n. 1200 eaa. alkaen.

Mykeneläinen ja heettiläinen kulttuuri tuhoutuivat pitkällisen kuivuuden heikentämänä; tosin nk. merikansojen hyökkäykset antoivat viimeisen silauksen. Seurasi satoja vuosia kestänyt 'pimeä aika'; esim. kirjoitustaito unohtui. Rautakausi alkoi Kreikassa doorilaisaikana n. 1050 eaa. Pimeä aika päättyi n. 750 eaa., kaupunkivaltioiden ja foinikialaisilta omaksutun äännekirjoituksen kehittyessä. Vaikka Rooma perustettiin - tradition mukaan - samoihin aikoihin, kesti vuosisatoja ennen kuin se nousi kreikkalaisten kilpailijaksi.

Noin 600 eaa. alkaen Kreikassa kehittyi uusi ajatusmalli, filosofia eli pyyteetön tiedonjano; termin alkuperäinen merkitys oli 'viisauden rakkaus'. Kulttuurin nk. klassisena kautena v. 480-338 eaa. Ateenasta kehkeytyi sivistyksen keskus.


Homeros n. 730 eaa.

Hesiodos n. 700 eaa.

 Solon n. 640 - 560 eaa.

Sapfo n. 635 - 570 eaa.

Thales n. 624 - 546 eaa.

Pythagoras n. 580 - 500 eaa.

Parmenides n. 520 - 440 eaa. ja Zenon Elealainen n. 495 - 425 eaa.

Anaksagoras n. 500 - 428 eaa.

Aiskhylos n. 525 - 456 eaa., Sofokles n. 496 - 406 eaa. ja Euripides n. 480 - 406 eaa.

Empedokles n. 483 - 423 eaa.

Herodotos n. 484 - 425 eaa. ja Thukydides n. 460 - 400 eaa.

Protagoras n. 480 - 411 eaa.

Sokrates n. 469 - 399 eaa. Leukippos s. n. 470 ja Demokritos n. 460 - 370 eaa.

Hippokrates n. 460 - 377 eaa.

Isokrates 436 - 338 eaa.

Antisthenes n. 455 - 360 eaa. ja Diogenes Sinopelainen n. 408 - 320 eaa.

Platon n. 427 - 347 eaa.

Eudoksos Knidoslainen n. 390 - 335 eaa.

Aristoteles 384 - 322 eaa.

Theofrastos n. 371 - 287 eaa.

Pyrrhon n. 365 - 275 eaa.

Epikuros 341 - 270 eaa.

Herofilos n. 335 - 280 eaa. ja Erasistratos n. 300 - 240 eaa.

Eukleides n. 325 - 265 eaa.

Aristarkhos Samoslainen n. 310 - 250 eaa.

Zenon Kitionilainen n. 332 - 263 eaa. ja Khrysippos n. 280 - 205 eaa.

Arkhimedes n. 287 - 212 eaa.

Eratosthenes n. 275 - 194 eaa.

Apollonios Pergeläinen n. 262 - 190 eaa.

Polybios n. 200 - 118 eaa.

Hipparkhos n. 190 - 120 eaa.

Pausanias 100-luvulla eaa.

Dionysios Traakialainen (lat. Dionysius Thrax) n. 170 - 90 eaa.


Koska kokeellisuus ei ollut merkittävässä asemassa kreikkalaisessa tieteessä, se kehittyi hitaasti. Kulttuurin romahtaessa tilanne vain paheni: tiede jäi käytännössä unohduksiin vuosisadoiksi.