Tieteen ja ajattelun historiaa
© Reijo Rasinkangas, 10.3.2015

Etusivu

Antiikin Kreikka ja länsimaisen sivistyksen synty (n. 750 - 100 eaa.)


Etelä-Kreikan mykeneläinen kulttuuri (n. 1600-1200 eaa.) kehitti n. 1400 eaa. tavukirjoituksensa, Lineaari B:n, minolaisen mallin mukaan. Mykeneläisten kieli oli indoeurooppalaista, samoin kuin Anatoliassa samaan aikaan valtakuntaa rakentaneiden heettiläisten kieli. Foinikialaisten äännekirjoitusta käyttänyt kulttuuri kukoisti Välimeren itäpuolella n. 1200 eaa. alkaen, ja sen merenkulkijat olivat merkittävä tekijä Välimeren kaupassa vuosisatojen ajan.

Mykeneläinen ja heettiläinen kulttuuri tuhoutuivat pitkällisen kuivuuden heikentämänä; tosin nk. merikansojen hyökkäykset antoivat viimeisen silauksen. Seurasi satoja vuosia kestänyt 'pimeä aika'; esim. kirjoitustaito unohtui. Rautakausi alkoi Kreikassa doorilaisaikana n. 1050 eaa. Pimeä aika päättyi n. 750 eaa., kaupunkivaltioiden ja foinikialaisilta omaksutun kirjoituksen kehittyessä. Vaikka Rooma perustettiin - tradition mukaan - samoihin aikoihin, kesti vuosisatoja ennen kuin se nousi kreikkalaisten kilpailijaksi.

Noin 600 eaa. alkaen Kreikassa kehittyi uusi ajatusmalli, filosofia eli pyyteetön tiedonjano; termin alkuperäinen merkitys oli 'viisauden rakkaus'. Kulttuurin nk. klassisena kautena v. 480-338 eaa. Ateenasta kehkeytyi sivistyksen keskus.


Homeros n. 730 eaa.

Hesiodos n. 700 eaa.

 Solon n. 640 - 560 eaa.

Sapfo n. 635 - 570 eaa.

Thales n. 624 - 546 eaa.

Pythagoras n. 580 - 500 eaa.

Parmenides n. 520 - 440 eaa. ja Zenon Elealainen n. 495 - 425 eaa.

Anaksagoras n. 500 - 428 eaa.

Aiskhylos n. 525 - 456 eaa., Sofokles n. 496 - 406 eaa. ja Euripides n. 480 - 406 eaa.

Empedokles n. 483 - 423 eaa.

Herodotos n. 484 - 425 eaa. ja Thukydides n. 460 - 400 eaa.

Protagoras n. 480 - 411 eaa.

Sokrates n. 469 - 399 eaa. Leukippos s. n. 470 ja Demokritos n. 460 - 370 eaa.

Hippokrates n. 460 - 377 eaa.

Isokrates 436 - 338 eaa.

Antisthenes n. 455 - 360 eaa. ja Diogenes Sinopelainen n. 400 - 320 eaa.

Platon n. 427 - 347 eaa.

Eudoksos Knidoslainen n. 390 - 335 eaa.

Aristoteles 384 - 322 eaa.

Theofrastos n. 371 - 287 eaa.

Pyrrhon n. 365 - 275 eaa.

Epikuros 341 - 270 eaa.

Herofilos n. 335 - 280 eaa. ja Erasistratos n. 300 - 240 eaa.

Eukleides n. 325 - 265 eaa.

Aristarkhos Samoslainen n. 310 - 250 eaa.

Zenon Kitionilainen n. 332 - 263 eaa. ja Khrysippos n. 280 - 205 eaa.

Arkhimedes n. 287 - 212 eaa.

Eratosthenes n. 275 - 194 eaa.

Apollonios Pergeläinen n. 262 - 190 eaa.

Polybios n. 200 - 118 eaa.

Hipparkhos n. 190 - 120 eaa.

Pausanias 100-luvulla eaa.

Dionysios Traakialainen (lat. Dionysius Thrax) n. 170 - 90 eaa.


Koska kokeellisuus ei ollut merkittävässä asemassa kreikkalaisessa tieteessä, se kehittyi hitaasti. Kulttuurin romahtaessa tilanne vain paheni: tiede jäi käytännössä unohduksiin vuosisadoiksi.